Kỹ thuật làm răng implant

Kỹ thuật làm răng implant

Kỹ thuật làm răng implant được áp dụng cho những bệnh nhân bị mất răng lâu năm. Bác sĩ sẽ tiến hành gắn mão sứ lên trên để giúp bệnh nhân phục hình răng mới có cấu tạo, hình dáng và chức năng ăn nhai giống như răng thật. Lựa chọn một Nha Khoa có […]

icon icon